Norwegische Jaerhühner:

1.0: g91

0.1: sg94 Z

0.1: sg95 E

Federfüßige Zwerghühner gold-porzellanfarbig:

1.0: sg93 Z

0.1: o.B.

0.1: sg94 E

0.1: sg93

Federfüßige Zwerghühner silber Porzellanfarbig:

1.0: 1.0: sg95 SE31

0.1: 0.1: g92

0.1: sg94 Z

Federfüßige Zwerghühner Schwarz:

1.0: sg95 E

1.0: g92

0.1: hv96 KVE

0.1: sg95 Z

0.1: sg94

0.1: sg93

Bielefelder Zwerg-Kennhühner kennsperber:

1.0: sg93

1.0: sg94 Z

0.1: g91

0.1: sg95 SE09

0.1: v97 MB

0.1: g91